Kody EAN na Amazon

Chcąc rozpocząć sprzedaż na platformie Amazon, Twoje produkty powinny posiadać numer identyfikacyjny EAN, który pełni rolę kodu kreskowego z informacjami na temat towaru. EAN to inaczej Europejskie Kody Towarowe, składają się z 12-13 cyfr i pozwalają na identyfikację produktu, jego producenta oraz innych parametrów tego towaru. Kod ten zazwyczaj jest już wydrukowany na etykiecie, bądź opakowaniu przez producenta.

Standardy Amazon

Amazon stworzył opisywanie produktów kodami, bo dzięki temu może weryfikować towar w odpowiednich kategoriach. Pomożemy Ci w wprowadzeniu produktów na platformę Amazon zgodnie z ich standardami.

Pochodzenie kodów

Warto pamiętać, że kody EAN zawsze powinny pochodzić z GS1, czyli organizacji not-for-profit zajmującej się opracowywaniem i utrzymywaniem globalnych standardów zapewniających efektywną komunikację biznesową. Możemy zająć się ich nadaniem oraz przypisaniem do danego produktu.

Kody EAN na Amazon – co to jest?

Amazon jest jedną z firm, które w większości wymagają kodów EAN. Jest to nic innego jak przypisanie numeru do konkretnego produktu. Warto pamiętać, że zdarzają się wyjątki i niektóre z nich nie muszą posiadać swojego kodu. Istnieją różne rodzaje. z podziałem na kraje, czy sprzedawców.  Jeśli sprzedawca nie posiada kodów EAN powinien je zakupić. W internecie jest wiele stron, które oferują taką sprzedaż i jest bardzo szybko realizowana. Wystarczy zarejestrować się na odpowiednim portalu. Należy podać numer REGON, dane kontaktowe i kilka innych wymaganych. informacji. Po wypełnieniu formularza konto podlega weryfikacji, co zazwyczaj trwa kilka dni. Kody EAN powinny być indywidualnie przypisane do produktu niezależnie, czy występują w różnych kolorach, czy różnią się delikatnie rozmiarem. Pomaga to na rozpoznanie produktu w ofercie, a także organizacyjnie na magazynach przy wysyłkach. Ważne jest, aby o tym pamiętać, ponieważ ma to duże znaczenie.

Jak wygląda kod EAN?

Kody EAN (European Article Number) na Amazon to są numery przypisywane do produktów w Europie. Jest to jeden najpopularniejszych w danym regionie. Natomiast w innych regionach mają inne nazwy jak np. UPC, JAN, ISBN. Nadawany jest przez producenta przy „zakładaniu” produktu. Wyróżnić można dwa rodzaje kodów EAN:
• EAN-8 – głównie stosowany przy małych opakowaniach, ponieważ nie zajmuje tyle miejsca co kod 13-cyfrowy. Składa się z 7 cyfr danych oraz 1 cyfry kontrolnej,
• EAN-13 – składa się. z 12. cyfr danych oraz 1 kontrolnej.

Inne usługi dla Twojego biznesu na Amazon