Konto osiąga stabilne wzrosty przychodów w kolejnych miesiącach.