Opakowania na Amazon

Jeżeli jesteś już na etapie sprzedaży, kolejnym bardzo ważnym krokiem będzie opakowanie Twojego produktu zgodnie ze standardami Amazon. Na opakowaniu produktu muszą znajdować się m.in. informacje na temat:

  • Kodu kreskowego
  • Kraju pochodzenia towaru
  • Nazwa marki
  • Informacje o certyfikatach, jeśli one muszą tam się mieścić, w zależności od wymagań opakowania produktu.

Nasza pomoc

Pomożemy Ci w doborze i odpowiednim przystosowaniu Twoich produktów do wysyłki.

Optymalny dobór opakowań pod sprzedaż na Amazon

Opakowania to dość ważna sprawa. Pomagamy zatem w optymalnym doborze opakowań tak, aby produkt dostarczony do klienta nie uległ zniszczeniu. Dbamy również o ważną, a często niedocenianą kwestię, czyli wygląd opakowanego produktu na tle produktów konkurencji.

Konsekwencje złego pakowania

Amazon niezwykle poważnie podchodzi do kwestii pakowania produktów. W przypadku nieprzestrzegania zasad gigant może odmówić przyjęcia przesyłki i zwrócić ją lub przepakować na Twój koszt. Dotyczy to dowolnego produktu dostarczonego do centrum logistycznego Amazon w nieodpowiednim lub niezgodnym z wytycznymi opakowaniu. To nie wszystko. W skrajnych przypadkach możesz również podlegać opłatom za nieprzestrzeganie zasad.

Wymagania dotyczące pakowania

Przepisy wewnętrzne Amazon są bardzo dokładne i bardzo restrykcyjne. Platforma wyróżnia m.in. specyficzne zalecenia dotyczące pakowania szkła i ceramiki, baterii, tekstyliów czy biżuterii.

Opakowanie wolne od frustracji

Nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że założyciel firmy Amazon, Jeff Bezos w 2008 roku wystosował dość poważny i obszerny list do sprzedawców, w którym to bardzo krytycznie odniósł się do niewłaściwie przygotowanych opakować. Napisał, że podziela frustracje klientów, którzy mają często problem z rozpakowywaniem produktów zakupionych w serwisie Amazon. Podniósł też bardzo istotny aspekt częstych przypadków stosowania materiałów opakowaniowych w nadmiernej ilości, co jest w konsekwencji niezgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Jednym słowem Bezos chciał znaleźć optymalne rozwiązanie, które będzie złotym środkiem pomiędzy szybkim i wydajnym transportem a bardzo sprawną czynnością rozpakowywania przesyłek.

Amerykański gigant sprzedażowy wiele razy był krytykowany za błędy popełniane przez sprzedawców korzystających z jego serwisu. Wobec powyższego wprowadził konkretne wytyczne (tzw. FPP – Frustration-Free PAckaging, opakowanie wolne od frustracji), których celem jest regulacja sposobu pakowania produktów oraz dokładne informowanie klientów o zawartości paczki. Od lat wiadomo, że Amazon dąży do wysokiej jakości oferowanych usług. Warto zwrócić uwagę na fakt, że firma wykorzystuje wskaźnik FPP w technice SEO, co ma ogromne znaczenie dla pozycji konkretnych produktów w liście ofert. Jest to obecnie najwyższy poziom opakowania i standard Amazon. AMZteach podpowiada, jak powinno być wykonane opakowanie – przy użyciu minimalnej ilości materiałów, które pochodzą z recyclingu, jest łatwe do otwarcia i ma minimalny wpływ na środowisko.

Inne usługi dla Twojego biznesu na Amazon