Odblokowanie kategorii

Produkty, które są dopuszczane do sprzedaży w sieci Amazon wymagają dodatkowej weryfikacji i pozwolenia ze strony platformy. Autoryzacji wymaga zarówno sprzedawca czy producent, jak i łańcuch dostaw.

Procedury weryfikacyjne

Szczegółowa weryfikacja każdego z ogniw produkcji, sprzedaży i dystrybucji pozwala na uzyskanie pewności co do legalności pochodzenia produktu. Dodatkowo w procesie weryfikacji niezbędne są dokumentu potwierdzające wiarygodność, dostarczone w odpowiedniej formie.

Kategorie Prohibited

Bywa jednak tak, że Amazon blokuje nam możliwość dodania produktów do danej kategorii. Są to tzw. kategorie Prohibited. Naszym zadaniem jest dostarczenie Amazon odpowiednich dokumentów, aby móc dane produkty sprzedawać Nawiążmy współpracę, a zajmiemy się odblokowaniem Twoich kategorii i prawidłowym przebiegiem procedur.

Inne usługi dla Twojego biznesu na Amazon