Skip to content

Sprzedaż online a kasa fiskalna – co mówi prawo ?

Sprzedaż online a kasa fiskalna

Spis treści

W dobie cyfrowej transformacji, sprzedaż online zyskała na popularności, stając się kluczowym elementem strategii biznesowych wielu przedsiębiorstw. Z tego względu zrozumienie przepisów dotyczących obowiązku stosowania kasy fiskalnej przy prowadzeniu sprzedaży internetowej jest niezbędne dla właściwego zarządzania działalnością gospodarczą. Prawo podatkowe w Polsce stawia przed sprzedawcami internetowymi szereg wymogów, które mają na celu zapewnienie transparentności oraz prawidłowego rozliczania podatków.

Limit obrotów a kasa fiskalna

W dobie rosnącej popularności sprzedaży internetowej, zarówno w sklepach internetowych jak i w ramach sprzedaży wysyłkowej (np na sprzedaży na Amazon), przedsiębiorcy często zastanawiają się nad koniecznością ewidencjonowania swoich transakcji za pomocą kasy fiskalnej. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dostarcza jasnych wytycznych w tej materii. Zgodnie z nim, zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej przysługuje tym, których obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekracza 20 000 zł w skali roku.

Daje to przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż internetową, w tym sprzedaż towarów oraz oferującym usługi, pewien oddech finansowy i organizacyjny. Warto pamiętać, że każda zapłata za towar lub usługę, niezależnie od jej formy, powinna być prawidłowo ewidencjonowana, a przekroczenie wspomnianego limitu skutkuje obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej. Wiedza na temat zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji oraz zastosowania kas rejestrujących jest kluczowa dla każdego przedsiębiorcy dbającego o zgodność z przepisami finansów i unikanie niepotrzebnych sankcji.

Kiedy jesteś zwolniony z posiadania kasy fiskalnej ?

img-3

Zwolnienia z kasy fiskalnej przy sprzedaży przez internet to temat, który budzi duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców. Okazuje się, że nie wszyscy muszą posiadać i używać kasy fiskalnej przy sprzedaży internetowej. W świetle obowiązujących przepisów, do końca 2023 roku, przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy, jeśli ich sprzedaż odbywa się w systemie wysyłkowym, a zapłata za towar lub usługę została przekazana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Kluczowe jest, aby ewidencja sprzedaży oraz dokumentacja płatności jednoznacznie wskazywały, na czyją rzecz i za jaką czynność zapłata została dokonana, włącznie z danymi nabywcy i jego adresem. Ta forma zwolnienia z kasy fiskalnej jest istotna szczególnie dla tych, którzy prowadzą sprzedaż internetową, umożliwiając im skupienie się na rozwoju biznesu, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami finansów.

Kiedy nie jesteś zwolniony z posiadania kasy ?

Choć prowadzenie sklepu internetowego wydaje się być prostą drogą do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, istnieją wyjątki, które wymagają od przedsiębiorców szczególnej uwagi. Nie każda sprzedaż prowadzona przez sklepy online korzysta ze zwolnienia z konieczności posiadania kasy fiskalnej. Przykładowo, sprzedawcy oferujący perfumy, sprzęt fotograficzny czy części do pojazdów silnikowych muszą ewidencjonować każdą sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej, niezależnie od kanału sprzedaży. Dodatkowo, dostawa towarów w systemie wysyłkowym nie zawsze gwarantuje zwolnienie – jeśli zapłata pochodzi z konta osoby trzeciej lub gdy kupujący odbiera produkt bezpośrednio w siedzibie sprzedawcy, obowiązek posiadania kasy fiskalnej wraca. Co więcej, sprzedaż stacjonarna realizowana w ramach prowadzenia sklepu internetowego, gdzie płatność odbywa się gotówką przy odbiorze, również wyklucza możliwość skorzystania ze zwolnienia. Ważne jest zatem dokładne rozumienie przepisów ministra finansów oraz rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej w kontekście specyfiki własnej działalności, by uniknąć naruszenia obowiązujących wymogów i zapewnić prawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży.

Sprzedaż online a wydawanie paragonów klientom

W kontekście sprzedaży online, wydawanie paragonów klientom stanowi nieodłączny element prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Niezależnie od tego, czy transakcja jest rozliczana poprzez przedpłatę, czy płatność gotówkowa przy odbiorze, dowód sprzedaży musi zostać przekazany nabywcy w momencie finalizacji transakcji. Specyfika sprzedaży internetowej wprowadza jednak pewne wyzwania, szczególnie przy dostawie za pobraniem, gdzie precyzyjne momenty powstania obowiązku podatkowego mogą być trudne do ustalenia. Przyjęło się, że paragony są wystawiane w chwili wysyłki towaru, co jest zgodne z założeniem, że obowiązek podatkowy powstaje najpóźniej w dniu dostawy. Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży w sklepie internetowym muszą zatem ewidencjonować na kasie fiskalnej każdą transakcję, dbając o dołączenie paragonu do przesyłki, by zachować zgodność z wytycznymi ministra finansów. To zobowiązanie podkreśla znaczenie drukarek fiskalnych w procesie ewidencjonowania sprzedaży online, gwarantując jednocześnie transparentność i prawidłowość rozliczeń wobec nabywców.

img-4
amzteam.pro – twoje drzwi do AMAZON !