Skip to content

Sprzedajesz na Amazon? Co oznacza dla ciebie Pakiet Vas OSS

sprzedaż na amazon a podatek vat oss

Spis treści

Polscy przedsiębiorcy działający w branży e-commerce coraz chętniej korzystają z różnego rodzaju rozwiązań usprawniających sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Platformy takie jak Allegro czy Amazon umożliwiają handlowcom dotarcie do szerokiego grona odbiorców, w tym zwłaszcza ekspansję na rynki zagraniczne. Warto jednak pamiętać, że handel towarami i usługami na rynkach zagranicznych, na rzecz osób fizycznych, generuje szereg obowiązków podatkowych.

Od 1 lipca 2021 roku w życie weszły nowe przepisy, określane jako „pakiet VAT e-commerce”. Najogólniej mówiąc mają one na celu uproszczenie procesu rozliczeniowego związanego ze sprzedażą towarów i usług na rynki zagraniczne. Jak sama nazwa wskazuje, przepisy te mają szczególne znaczenie dla handlu elektronicznego, ale regulują także import „małych przesyłek” spoza terytorium Unii Europejskiej. Najważniejszym elementem wprowadzanych zmian jest wdrożenie procedury VAT OSS. Czym ona jest i jakie obowiązki pociąga za sobą? Przekonajmy się.

AMZTeam oferuje skuteczną pomoc w sprzedaży na Amazon

Czym jest VAT OSS?

Procedura VAT OSS (ang. One-Stop-Shop) jest określana jako elektroniczny punkt kompleksowej obsługi, którego podstawowym założeniem jest uproszczenie procesu rozliczeniowego podatku VAT w ramach internetowej sprzedaży do innych krajów Unii Europejskiej. Przed 1 lipca 2021 roku opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej na terytorium Unii Europejskiej wiązało się z szeregiem procedur. Podatnik, po przekroczeniu progu sprzedażowego ustalonego indywidualnie dla danego kraj nabywcy, zobowiązany był do dokonania rejestracji do VAT, a następnie złożenia deklaracji i terminowej płatności podatku w każdym z krajów z osobna. Dla przedsiębiorców sprzedających i wysyłających swoje towary bądź usługi do kilku czy kilkunastu państw Unii Europejskiej wiązało się to z koniecznością znajomości progów sprzedażowych w każdym z tych krajów, a także prowadzenia skrupulatnej bieżącej kontroli realizowanych zamówień, co często wiązało się z koniecznością skorzystania z usług wyspecjalizowanego biura podatkowego.

Wraz z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2021 roku procedury VAT-OSS podatnicy nie będą zobowiązani do rejestrowania się do zagranicznego podatku VAT i wypełniania kilku czy kilkunastu deklaracji dla każdego z krajów, w których prowadzą sprzedaż. Cała procedura sprowadza się obecnie do złożenia przez podatnika nowowprowadzonego zgłoszenia OSS oraz zwykłej deklaracji VAT do polskiego urzędu. W deklaracji należy ująć całkowitą sprzedaż na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Następnie przedsiębiorca zobligowany jest do przekazania należnego podatku na rzecz krajowego organu podatkowego, ten zaś dokonuje transferu należnych podatków do odpowiednich krajów.

sprzedaż na amazon - zarabiaj z amzteam.pro

VAT OSS a progi rejestracyjne

Zmiana sposobu regulowania zobowiązań z tytułu podatku VAT to nie jedyna nowość w zakresie opodatkowania sprzedaży towarów i usług do innych krajów Unii Europejskiej. Od dnia 1 lipca 2021 roku zmianie ulegają również regulacje dotyczące tak zwanych progów sprzedaży. Wraz z wejściem w życie pakietu VAT e-commerce progi rejestracyjne dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej zostały zniesione i zastąpione jednym wspólnym limitem, który wynosi 10 000 euro i dotyczy łącznej sprzedaży na terytorium Unii.

W praktyce przedsiębiorca, którego łączna wartość sprzedaży do wszystkich krajów Unii Europejskiej nie przekracza ustanowionego progu, nie jest zobowiązany do składania deklaracji OSS. W zamian podatnik nalicza stawkę VAT obowiązującą w jego kraju, a następnie składa do krajowych organów skarbowych deklarację, z uwzględnieniem zgłoszenia sprzedaży poniżej progu rejestracyjnego. Z kolei po przekroczeniu progu 10 000 euro występuje obowiązek rejestracji do VAT. Warto jednak podkreślić, że nawet wówczas deklaracja VAT OSS nie jest obowiązkowa. Jeżeli podatnik nie zdecyduje się na takim krok, musi pamiętać, wedle dotychczas obowiązujących przepisów, o obowiązku rejestracji do VAT w każdym z krajów, w którym prowadzi sprzedaż.

sprzedaż na amazon a podatek vat oss

Jakie transakcje kwalifikują się do rozliczenia w ramach VAT OSS?

W tym momencie każdy przedsiębiorca, w tym zwłaszcza firmy sprzedające za pośrednictwem platform internetowych takich jak Amazon, z pewnością stawia sobie pytanie: czy cała moja opodatkowana sprzedaż kwalifikuje się do procedury VAT OSS? Istnieją niestety pewne wyjątki, ale o tym za chwilę. Na początek przyjrzyjmy się podstawowym rodzajom transakcji, które obejmuje procedura VAT OSS. Należy do nich przede wszystkim wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, czyli klasyczny handel internetowy, gdzie klientami są osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Drugim rodzajem transakcji jest świadczenie usług, zarówno w formie cyfrowej (usługi telekomunikacyjne, nadawcze, elektronicznie) jak i fizycznej (np. usługi budowlane), których miejscem świadczenia jest jedno z państw Unii Europejskiej, a odbiorcą osoba prywatna. Trzecia kategoria transakcji, które zalicza się do procedury VAT OSS to transport i dostawa towaru w państwie członkowskim (Opcje szybkiej dostawy zapewnia Amazon Flex). Obejmuje ona tych podatników, którzy nadzorują transport i usprawniają dostawę, pośrednicząc między przedsiębiorcą spoza Unii Europejskiej, a odbiorcą z państwa członkowskiego. Zalicza się do nich platformy handlowe takie jak Amazon, jak również różnego rodzaju sklepy internetowe, serwisy społecznościowe, portale aukcyjne itp. Uznaje się, że platforma taka ułatwia sprzedaż i transport towarów, jeżeli umożliwia kontakt obu stron transakcji, w efekcie prowadząc do jej finalizacji. Na owej platformie spoczywa wówczas obowiązek poboru i rozliczenia podatku VAT od transakcji zawieranych za jej pośrednictwem.

Platforma Amazon skupia w swoich strukturach sprzedawców nie tylko z Europy, ale z całego świata. Wiemy już, że jeżeli sprzedawca mający swoją siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej dokonuje sprzedaży za pośrednictwem platformy Amazon, to obowiązek pobrania i rozliczenia podatku spoczywa na Amazonie. Jak zatem wygląda sytuacja w przypadku sprzedaży wysyłkowej pomiędzy dwoma krajami Unii Europejskiej oraz, co najważniejsze, czy każda tego typu transakcja kwalifikuje się do procedury VAT OSS?

AMZTeam oferuje kompleksową pomoc na każdym etapie w celu skutecznej sprzedaży na Amazon

Przedsiębiorca może prowadzić sprzedaż na Amazon w jednym z dwóch modeli sprzedaży:

  1. Amazon FBM (ang. Fulfillment by Merchant) – w tym modelu sprzedaży, to sprzedawca odpowiada za cały proces obejmujący magazynowanie, pakowanie, wysyłkę i transport towarów, a także obsługę posprzedażową. Opodatkowanie sprzedaży dla transakcji zawartych przez podatnika stosującego ten model kwalifikuje się do procedury VAT-OSS. Oznacza to, że przedsiębiorca nie ma obowiązku rejestracji do VAT w każdym z krajów Unii Europejskiej, w którym prowadzi sprzedaż, a może złożyć jedynie deklarację w kraju, w którym magazynuje swoje towary.
  2. Amazon FBA (ang. Fulfillment by Amazon) – w tym modelu sprzedaży za cały proces sprzedaży obejmujący magazynowanie, pakowanie, wysyłkę i transport towarów odpowiada Amazon. W tym modelu sprzedaży na podatniku ciąży obowiązek rejestracji do VAT w każdym kraju, w którym Amazon magazynuje towary. Przedsiębiorca jest zobowiązany umieszczać w zagranicznych deklaracjach VAT transport towarów pomiędzy magazynami Amazon, a także sprzedaż krajową czy transakcje zawierane z innymi podatnikami VAT. I w tym przypadku jednak procedura VAT OSS może ułatwić proces rozliczeniowy. Zdejmuje ona bowiem z podatnika konieczność rejestracji do VAT w krajach, w których Amazon nie magazynuje towarów.

Warto podkreślić, że nawet prowadząc sprzedaż w ramach modelu FBM należy mieć na uwadze fakt, że deklaracja VAT OSS dotyczy wyłącznie sytuacji, w której towary są magazynowane i transportowane z jednego kraju. W przypadku, gdy jako przedsiębiorca odpowiedzialny od początku do końca za cały proces sprzedażowy posiadasz magazyny w więcej niż jednym kraju, jesteś zobowiązany do rejestracji i rozliczenia podatku VAT w każdym z tych krajów.

sprzedaż polskich produktów na amazon!!! - amzteam.pro zaprasza

Opodatkowanie sprzedaży w ramach procedury VAT OSS – co podatnik wiedzieć powinien?

Podsumujmy zatem wiedzę na temat opodatkowania sprzedaży w ramach procedury VAT OSS. Po pierwsze, sprzedawcy mają obowiązek naliczania podatku VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w kraju, do którego następuje wysyłka towaru. W tym celu przedsiębiorca zobowiązany jest weryfikować adres podany przez klienta, pod kątem ustalenia kraju docelowego. Po drugie celem identyfikacji transakcji wchodzących w skład procedury VAT OSS należy systematycznie gromadzić odpowiednie dokumenty, pozwalające na ustalenie dostawy do poszczególnych krajów. Ich brak będzie bowiem prowadził do naliczenia podatku VAT zgodnie z krajowymi przepisami. Dokumenty te należy przechowywać przez okres 10 lat.

Ponadto faktury wystawiane za towary objęte procedurą VAT OSS powinny byś sporządzone zgodnie z przepisami kraju siedziby przedsiębiorcy, ale z uwzględnieniem stawek kraju docelowego. Podatnik zobowiązany jest także do stosowania zróżnicowanych stawek VAT w zależności od rodzaju towaru, zgodnie z taryfą obowiązującą w kraju odbiorcy. Dodatkowo przeczytaj także artykuł Amazon Faktury.

Deklarację VAT OSS należy składać kwartalnie do organu podatkowego właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. Powinna ona zawierać wykaz wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz możliwe stawki VAT za dany okres. Następnie organ podatkowy odpowiada za podzielenie i uregulowanie podatku VAT odprowadzonego przez podatnika do każdego z krajów wyszczególnionych w deklaracji, stosownie do wskazanych kwot i stawek VAT w nim obowiązujących.

AMZTeam oferuje pełną obsługę konta na Amazon oraz możliwość sprzedaży bez rejestracji konta

Podsumowanie

Znamy już zatem najważniejsze informacje związane z procedurą VAT OSS. Jakie korzyści niesie za sobą taka metoda rozliczania opodatkowania sprzedaży? Przede wszystkim uproszczenie procesu rozliczeniowego. Jako podatnik jesteś zobowiązany do złożenia deklaracji jednej kwartalnej deklaracji i opłacenie jednego podatku VAT. Co istotniejsze – wspomnianą deklarację składasz w języku polskim, w rodzimym urzędzie skarbowym. Podobnie rzecz się ma z samą rejestracją do celów podatku VAT, którą dokonujesz tylko w jednym kraju, a nie jak dotąd, w każdym z państw członkowskich osobno. Oprócz tego comiesięczna zapłata podatku VAT zamienia się w kwartalną. Zastosowanie procedury VAT OSS ma zatem wiele dobrych stron i bez wątpienia upraszcza handel na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Vat OSS? Nic strasznego! Dołącz do specjalistów do amazon amzteam.pro

Jeżeli procedury związane z nowym sposobem rozliczania podatku VAT wydają Ci się skomplikowane, zapraszamy do skorzystania z usług AMZteam.pro! Nasz firma oferuje kompleksowe usługi z zakresu prowadzenia konta Amazon. Zapewniamy pełną obsługę Twojego konta, zatem pomożemy Ci również z wszelkimi procedurami związanymi z nową deklaracją VAT OSS. Ponadto przeprowadzimy pełen audyt Twojego konta, zajmiemy się odpowiednim pozycjonowaniem Twoich produktów i doradzimy co warto usprawnić lub zmienić, żeby maksymalizować Twój przychód ze sprzedaży. Nie czekaj zatem i skorzystaj z naszych usług już dziś!