Skip to content

Kod EAN

Skuteczna sprzedaz na Amazon z AMZTeam

Spis treści

Osoby, które planują sprzedawać swoje produkty na Amazon, zobowiązane są do spełnienia szeregu wymagań. Szczególnie ważne jest, aby sprzedawcy posiadali kod EAN (numer GTIN), który identyfikuje produkt. Przedstawiamy w jaki sposób można uzyskać kod EAN (GTIN), który jest niezbędny do prowadzenia sprzedaży na platformie Amazon.

Czym są kody EAN? Co to jest GTIN?

Skrót EAN powstał od słów European Article Number, czyli Europejski kod towarowy. Jest kodem kreskowym, który posiada zaszyfrowany numer GTIN. Często można spotkać się z zamiennym używaniem tych nazw, co z zasady jest błędne. Choć mają wspólny mianownik, to jednak są różnymi określeniami.

Z kolei kod GTIN stanowi skrót od Global Trade Item Number. GTIN to uniwersalny, a zarazem unikalny numer identyfikacyjny, który stosowany jest w celu oznakowywania jednostek handlowych na świecie. Numer GTIN może być złożony z 8,12,13, a nawet 14 cyfr. Na świecie tylko jedna organizacja posiada stosowne uprawnienia, które umożliwiają nadawanie numeru GTIN. Jest to międzynarodowa organizacja GS1. Odpowiedzialna jest za opracowanie i utrzymanie globalnych standardów, co pozwala na prowadzenie efektywnej komunikacji biznesowej. Najwięcej osób kojarzy ją z kodów kreskowych. Każdy kod kreskowy produktu nadawany jest w pełni unikalny i dopasowany sposób do danego przedmiotu. Zachowane standardy nadania numerów są szczególnie doceniane także przez sieci handlowe.

AMZTeam oferuje pomoc w prowadzeniu sklepu na Amazon

Jak zbudowane są kody EAN-13?

Kod kreskowy EAN widział każdy. Wszelki kod EAN-13 posiada taki sam sposób budowy. Pierwsza kreska oznacza START. Z kolei pierwsze trzy cyfry EAN-13 stanowią określenie kodu kraju, w którym został wyprodukowany dany produkt. Przykładowo dla Polski są to cyfry kodu 590. Następne cztery cyfry wskazują kod posiadany przez producenta. Kolejne cyfry identyfikują dany produkt. Ostatnia cyfra, czyli trzynasta, jest obowiązkowa. Określana jest jako cyfra kontrolna. Kod zakończony jest kreską sygnalizującą STOP.

Odczytywanie kodów kreskowych EAN odbywa się za pomocą odpowiednich skanerów, oprogramowań lub aplikacji, które posiadają zdolność wyświetlania zakodowanych informacji.

Jak zbudowane są kody GTIN?

Z kolei w przypadku 14-cyfrowego kodu GTIN wyróżnia się cyfrę wskazującej poziom pakowania, następnie od 1 do 3 cyfr jest zastosowany kod kraju, który jest tożsamy z kodem EAN-13. Kolejne cyfry 4-7 to numer jednostki kodującej, czyli tzw. kod firmy. Później znajduje się kod produktu złożony od 2 do 5 cyfr. Na końcu znajduje się również cyfra kontrolna.

AMZTeam oferuje pełną obsługę konta na Amazon

W jaki celu wykorzystywany jest numer GTIN?

Posiadanie numeru GTIN jest obowiązkowym atrybutem stosowanym na dominującej ilości platform sprzedażowych w typie marketplace. Słynie z niego przede wszystkim ta największa, Amazon.

Numer GTIN charakteryzuje się:

  • posiadaniem unikalności na całym świecie,
  • możliwością jednoznacznego scharakteryzowania produktu,
  • umożliwia szybkie odnajdywanie produktu w zarówno w sklepach internetowych jak i w bazach danych,
  • ułatwia i jednocześnie pozwala na śledzenie łańcucha dostaw,
  • ułatwia i usprawnia pozycjonowanie w sklepach internetowych.

Za pomocą numeru GTIN można stworzyć bardzo dobrej jakości bazę produktową, która jest prowadzona przy wykorzystaniu optymalizacji. Równolegle stosowanie numerów GTIN jest istotne w zwiększeniu efektywności zarządzania produktami. Przekładają się również na łatwiejszą komunikację imnichannel. W wielu sprawnie funkcjonujących przedsiębiorstwach, w których dostrzegalna jest klarowność i posiadanie prawidłowych danych, stosowanie numerów GTIN bywa niezastąpione.

Jesteś zainteresowany kompleksową obsługą konta Seller na Amazon? Zapraszamy do współpracy.

Pełna obsługa konta to jedna z usług oferowana przez AMZTeam

Zależność pomiędzy Amazon a GTIN

Działalność platformy Amazon cechuje się bazowaniem na stworzonym katalogu produktów. Cała baza budowana jest przez szereg różnych sprzedawców i współtworzy kartę produktową. W rezultacie do klientów dociera strona zbudowana z jednego, konkretnego produktu z ofertami od różnych merchantów. Wówczas klient, który chce kupić dany produkt może wybrać dla siebie najbardziej optymalną ofertę, co jest przez nich szczególnie doceniane. To właśnie numery GTIN umożliwiają łączenie ofert i stworzenie katalogu produktów.

Sprzedawca, który wystawia produkt na sprzedaż zobligowany jest do przedstawienia numeru GTIN. Stosowane jest to w bardzo wielu kategoriach choć nie wszystkich. W tej grupie znajdują się m.in. zestawy produktowe, które złożone są z grupy produktów posiadających różne numery GTIN, a także dzieła sztuki, czy też produkty rzemieślnicze. W tych przypadkach konieczne jest złożenie specjalnego wniosku.

Podczas wystawiania produktu na sprzedaż na Amazon, obowiązkiem sprzedawcy jest wypełnienie pola „product ID”. Może to zrobić za pomocą różnych wariantów: GTIN, EAN, UPC(Universal Product Code), JAN. W Europie najczęściej stosowane są dwa rodzaje:

  • GTIN – należy wprowadzić czternaście znaków, jeżeli jakiś produkt posiada krótsze oznaczenie, to należy dopełnić go poprzez umieszczenie zer przed właściwym numerem;
  • EAN – wieloznakowe pole. Osoby, które wybierają tę opcję muszą wpisać oryginalny numer GTIN, bez dodatkowych zer poprzedzających.

Potrzebujesz pomocy w prowadzeniu sklepu na Amazon? Koniecznie skontaktuj się z nami!

Czy każdy sprzedawany produkt musi posiadać umer GTIN(EAN)?

Każdy z oferowanych rodzajów produktów musi posiać własne oznaczenie numerem GTIN. Podczas nadawania tych numerów istotny jest punkt widzenia klientów, czy dany produkt jest taki sam.

Dane produkty, które różnią się od siebie kształtem, kolorem, zapachem, smakiem, wzorem, materiałem, funkcją a nawet rozmiarem, ilością, opakowaniem, wagą muszą posiadać odmienne numery GTIN.

Sprzedaż na Amazon z AMZTeam gwarancją sukcesu

W jaki sposób można uzyskać kod GTIN – Global Trade Item Number?

Jedynym miejscem, które posiada możliwość nadawania numerów GTIN jest organizacja GS1. Są one wówczas w pełni legalne i wiarygodne. Oznakowane w ten sposób produkty posiadają odpowiednie kody, co pozwala na prowadzenie sprzedaży na Amazon. Posiadanie właściwego oznaczenia pozwala na sprawniejsze śledzenie łańcucha dostaw.

Właściciel marki handlowej posiada prawo do nadania kodów produktom. Najczęściej jest to producent.

Każda marka wnioskuje o pulę kodów

Osoby, które posiadają własną markę lub są producentami i chcą oznakować swoje produkty za pomocą numeru GTIN, muszą dokonać zgłoszenia do GS1 Polska, a następnie złożyć wniosek o przyznanie puli kodów.

Obowiązkiem uczestnika znajdującego się w systemie GS1 Polska jest prowadzenie rejestrów posiadanych numerów GTIN wraz z produktami, które za ich pomocą zostały oznakowane. Stworzone zostało do tego narzędzie MojeGS1. Umożliwia ono generowanie i aktywowanie nowych numerów GTIN. Jego dodatkową funkcjonalnością jest opcja przygotowywania kodów kreskowych przeznaczonych do druku. Użytkownik musi sumiennie wprowadzać dane do aplikacji, ponieważ są one wyświetlane na platformie eProdukty, które są wykorzystywane przez wiele firm w celu weryfikacji poprawności kodów EAN, a także do pobierania baz danych. W ten sposób można uzyskać opisy produktów i ich zdjęcia, które są wykorzystywane do zasilania licznych aplikacji i zewnętrznych katalogów.

Z AMZTeam uzyskasz pomoc na każdym etapie sprzedaży na Amazon

Jak sprawdzić legalność numeru GTIN (kodu EAN)?

Sprzedawcy, którzy posiadają już przydzielone kody powinni sprawdzić ich poprawność. Organizacja GS1 udostępnia narzędzie eProdukty, które umożliwia zweryfikowanie, czy posiadane numery GTIN są legalne. Jeżeli numery dostarczone przez partnera handlowego są poprawne, to bez obaw można je wykorzystywać. Platforma Amazon skupia się na ich weryfikowaniu, dlatego przed przystąpieniem do sprzedaży należy je samodzielnie sprawdzić.

W eProdukty udostępniane są informacje pochodzące z globalnej bazy GS1. Obszerność bazy pozwala na sprawdzenie wielu produktów, a także czy kod został właściwie przypisany. Równolegle użytkownik posiada sprawdzone źródło informacji, które może wykorzystywać do zarządzania produktami. Przejrzystość zgromadzonych informacji o produktach sprawia, że nie są gromadzone duplikaty, a braki będą w porę uzupełniane.

Jakie problemy mogą wystąpić z numerem GTIN na Amazon?

System Amazon ukierunkowany jest na weryfikację poprawności struktury i legalności numeru GTIN. Posiadanie nieprawidłowego numeru GTIN przekłada się na odrzucenie listingu przez platformę sprzedażową. Może zdarzyć się sytuacja, że pomimo poprawnego numeru na stronie występuje błąd. Najczęściej wynika to z ilości wprowadzonych cyfr. System wymaga wprowadzenia 14 znaków. Jeżeli dany numer jest krótszy, to należy wolne cyfry uzupełnić z przodu za pomocą zer.

Jak dokonać zgłoszenia w Amazon Seller Central?

Osoby, które wykorzystały następujące informacje i nadal posiadają komunikat o błędzie, powinny opisać sytuację za pomocą zgłoszenia w Amazon Seller Central. Wówczas dana firma musi dokładnie przedstawić sedno występującego problemu, a dodatkowo dołączyć certyfikat GS1, a także inne dokumentu, które są wymagane przez Amazon.

Osoby posiadające problemy z dokonaniem skutecznego zgłoszenia, mogą skorzystać z pomocy specjalistów. Posiadają one doświadczenie w rozwiązywaniu problemów, nawet tych najbardziej skomplikowanych. Pomoc fachowców często pozwala na natychmiastowe rozwianie posiadanych wątpliwości, a równolegle umożliwia zaoszczędzenie ogromnej ilości czasu i szybsze korzystanie z platform sprzedażowych.

AMZTeam oferuje skuteczną pomoc w sprzedaży na Amazon

Co to jest certyfikat GS1?

Certyfikat GS1 jest dokumentem, który służy do potwierdzenia poprawności numeru GTIN. Równolegle przedstawia firmę, która je licencjonizuje. Najistotniejszą informacją, która przedstawiona jest na tym certyfikacie, jest prefiks GS1 firmy. Jest to stały element wszystkich numerów GTIN, które można utworzyć z określonej puli kodów. Każdy użytkownik w Systemie GS1 może samodzielnie stworzyć certyfikat korzystając z platformy MojeGS1.

Kody EAN (numery GTIN) stanowią uniwersalny język służący do identyfikacji produktów, wykorzystują to firmy zarejestrowane na całym świecie. Cyfry znajdujące się w tym kodzie nie mogą zostać pominięte, ponieważ są ważne dla każdego producenta jak i sprzedawcy e-commerce.

Użytkownicy systemu GS1 zobowiązani są do ponoszenia opłat. Opłaty roczne uzależnione są od ilości numerów GTIN.

AMZTeam zaprasza do zapoznania się z ofertą.