Problem

Działania poprzedniej firmy doprowadziły do blokady konta sprzedażowego. Konto zostało odblokowane 1 października 2021.

Rozwiązanie

Prace na koncie zaczęliśmy 1 grudnia 2021. Klientka posiadała w ofercie legowiska dla psów własnej produkcji. W lutym i marcu oferta została poszerzona o produkty z kategorii ogród (poduszki na: ławki, huśtawki, krzesła, a także zasłony). Katalogi na Amazon zostały przygotowane kompleksowo zarówno od strony graficznej (wykonaliśmy zdjęcia oraz infografiki) jak i od strony copywritingu. Posiadanie przez klientkę marki umożliwiło nam kreację A+ contentów oraz dedykowanego storefrontu. Aktywnie działamy również na polu kampanii marketingowych notując stabilne i zadowalające wyniki. Konto osiąga stabilne wzrosty przychodów w kolejnych miesiącach.

Efekt

Konto osiąga stabilne wzrosty przychodów w kolejnych miesiącach.