Skip to content

Amazon a znak CE

amz-fba-amazon-eksperci

Spis treści

Czy słyszeliście kiedyś o znaku CE? Jeśli sprzedajecie produkty swojej firmy na Amazon, powinniście zdawać sobie sprawę z tego, że posiadanie takiego znaku jest już obligatoryjne. Co za tym idzie każdy sprzedawca na Amazon musi sam zadbać o to, aby pewne produkty, które sprzedaje posiadały takie oznaczenie. Oczywiście, nie dotyczy to wszystkich wyrobów, ale chcąc sprzedawać jakieś rzeczy musimy zdawać sobie sprawę, które z nich muszą taki znak posiadać. O tym, czy dokładnie jest certyfikat CE i kiedy trzeba go bezwzględnie umieścić na sprzedawanym przez nas produkcie przeczytacie w niniejszym artykule…

Czym jest i co oznacza znak CE na produkcie?

Oznakowanie CE stanowi europejski znak zgodności, który świadczy, zarówno o stosowaniu przez danego producenta pewnych konkretnych norm oraz o ich spełnianiu. Przy czym wszystkie te wymogi znajdują się we właściwych dyrektywach/rozporządzeniach europejskich, jak również norm, które są związane z danym wyrobem. Znak ten charakteryzuje odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa określonego wyrobu. Produkt, który spełnia wszystkie wymogi, dotyczące bezpieczeństwa posiada takie oznakowanie i tym samym daje swojemu użytkownikowi informację, że jego używanie jest dla niego w pełni bezpieczne, a produkt został właściwie wprowadzony do sprzedaży.

Kiedy producent danego wyrobu umieszcza na nim znak CE oświadcza, że jego produkt “spełnia wymogi wszystkich dyrektyw, które się do niego w jakiś sposób odnoszą”. Jednakże nadrukowanie takiego oznakowania jest obligatoryjne tylko wtedy, gdy dany produkt musi podporządkowywać się pod pewne, specjalne przepisy prawne. Takiego rodzaju wymogami są obłożone między innymi zabawki, czyli artykuły przeznaczone dla najmłodszych konsumentów oraz wszelkie urządzenia i wyroby medyczne.

Poza producentem danego produktu, obowiązek jego oznakowania może spoczywać także na dystrybutorze lub upoważnionym przedstawicielu, działającym na terenie Unii Europejskiej.

Trzeba podkreślić, że oznakowanie, jakim jest CE nie jest żadnym certyfikatem, gwarantującym jakość danego produktu. Chcąc nanieść na swój produkt znak CE, nie musi on bowiem przechodzić żadnych kontroli jakości. Jest to jedynie ocena zgodności i jedyne o czym nam mówi, to to, że produkt jest zgodny z obowiązującymi go dyrektywami. Jednakże oceną tego, czy tak jest, jak również naniesieniem tego oznaczenia na etykietę danego produktu zajmuje się sam producent. Znak taki powinien znajdować się na etykiecie, w miejscu, które jest widoczne i czytelne, a samo oznaczenie musi być trwałe.

AMZTeam oferuje kompleksową pomoc na każdym etapie w celu skutecznej sprzedaży na Amazon

O obligatoryjności posiadania znaku CE na swoim wyrobie…

Począwszy od 2004 roku znak CE obowiązuje w Polsce obligatoryjnie, w odniesieniu do wszystkich produktów, w wypadku których jest on konieczny.

Co więcej, również jeśli jakiś produkt nie wymaga takiego oznakowania nie mamy prawa oznaczyć go znakiem CE. Dodatkowo, wszystkie urządzenia, których oznakowanie zostało przewidziane we właściwych przepisach prawnych musi być oznakowane, jeszcze przed tym, nim wprowadzimy je do obrotu na rynku. Dotyczy to nie tylko urządzeń i produktów, wyprodukowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale także w odniesieniu do sprzętów, które są importowane z zagranicy na teren Unii Europejskiej. Bez zadbania o oznaczenie CE nie można takiego procesu w ogóle przeprowadzić.

Produkty, które wymagają oznaczenia CE

Przepisy, dotyczące oznakowania CE są obowiązkowe dla kilkunastu różnych kategorii wyrobów (przy czym około 95% z nich jest dostępnych w obrocie). Znak ten musi się znaleźć między innymi na takich produktach, jak:

 • różnego rodzaju maszyny i urządzenia mechaniczne;
 • urządzenia elektryczne;
 • wszystkie dziecięce zabawki;
 • urządzenia, służące do wykonywania różnych pomiarów;
 • środki, służące do prowadzenia ochrony osobistej;
 • urządzenia ciśnieniowe;
 • urządzenia radiowe;
 • różnego rodzaju materiały i wyroby budowlane.

Warto zauważyć, że oznakowaniu podlegają wszystkie produkty z danej branży, nawet te, które są wykonane „handmade”. Dotyczy to szczególnie zabawek, które obligatoryjnie muszą posiadać tego rodzaju oznakowanie. Ogólna zasada jest prosta znak CE musi być wprowadzony dla wszystkich tych wyrobów, które posiadają odpowiednie unijne specyfikacje do jego wprowadzenia.

Kto odpowiada za nadawanie znaku CE?

CE może nadać jedynie producent danego wyrobu bądź jego upoważniony przedstawiciel. Co za tym idzie – osoba, która importuje lub dystrybuuje konkretne wyroby nie może zrobić tego sama, a co więcej nie może ona nawet wystawiać deklaracji zgodności danego produktu z obowiązującymi go normami. Oznakowanie CE można nadać jedynie tym wyrobom, które spełniają wszystkie europejskie normy i wytyczne, stawiane danym grupom produktów.

Osoba, która zajmuje się sprzedawaniem, sprowadzanych przez siebie produktów z zagranicy może pełnić rolę producenta, jeśli wprowadza dane wyroby, sygnując je własnym logo, marką, czy znakiem towarowym. Taki dystrybutor podlega wszystkim wymogom, dotyczącym producentów różnego rodzaju wyrobów. W związku z czym, sygnując dany produkt swoim logo przejmuje on poniekąd rolę jego producenta, a tym samym może także nadać mu oznaczenie, jakim jest CE.

Na rynku nie ma żadnych zewnętrznych jednostek, które zajmowałyby się „wydawaniem” znaku CE. Zdarza się czasem, że przepisy, dotyczące znaku CE wymagają aby w odniesieniu do danego rodzaju produktów wykonać jakieś badania w zewnętrznej jednostce laboratoryjnej, ale sam proces nadania znaku CE i spełnienia wszystkich innych norm leży tylko i wyłącznie w gestii producenta konkretnego wyrobu.

Uwaga na… haczyki, czyli o tym czego nie wolno robić ze znakiem CE!

Znak CE jest obligatoryjny w wypadku tylko niektórych grup produktowych, pozostałe wręcz nie mogą być nim oznaczane. Co za tym idzie, posiadanie takowego oznakowania nie może stanowić źródła reklamy danego wyrobu. W związku z czym bez wątpienia należy unikać „chwalenia się” w ten sposób posiadaniem oznaczenia CE na sprzedawanych przez swoją firmę produktach.

Niektórzy producenci używają znaku CE jako elementu reklamy ich produktu, zmieniając jego proporcje na etykiecie. Jednakże nie zdają oni sobie sprawy z tego, że takie praktyki są zabronione. Producenci zasłaniają się tym, że poprzez wydłużenie literki E zmieniają znaczenie całego znaku na „China Export”. W taki sposób wprowadzają w błąd swoich klientów, sugerując, że produkt jest sprowadzany z Chin. Co więcej tego rodzaju znak w ogóle nie istnieje, więc nie można zasłaniać się nim i twierdzić, że to właśnie ten znak umieściliśmy na sprzedawanym przez nas wyrobie.

AMZTeam oferuje skuteczną pomoc w sprzedaży na Amazon

Zawirowania wokół oznaczenia CE, czyli co jeszcze jest zabronione?

Znaku CE nie można umieszczać między innymi na:

 • przedmiocie, który został wykonany na specjalne zamówienie klienta;
 • wyrobie, który jest przeznaczony jedynie do badań;
 • produkcie, przeznaczonym do oceny jego działania przez jego użytkownika;
 • systemów lub zestawów medycznych, przeznaczonych do przeprowadzania różnego rodzaju zabiegów;
 • różnego rodzaju złożonych zestawów wyrobów, które będą stosowane w zgodzie z przewidzianym przez ich producenta zastosowaniem.

Jeżeli wbrew wszystkim obowiązującym producentów norm i przepisów prawnych na danym wyrobie umieszczono bądź nie znak CE, Prezes Urzędu zobowiązuje producenta danego wyrobu do usunięcia niezgodności we wskazanym przez niego terminie. Jeśli, mimo pouczeń nie dojdzie do usunięcia uchybień, Prezes danego Urzędu decyduje o:

 • usunięciu danego wyrobu z obrotu;
 • usunięciu danego wyrobu z obrotu i z użytku;
 • zakazaniu bądź istotnym ograniczeniu wprowadzania danego produktu do obrotu bądź używania określonego wyrobu.

Jak zatem widać, kary za tego rodzaju postępowanie są dotkliwe i mogą prowadzić nawet do upadku danej firmy. Jeśli chcemy, aby nasza działalność mogła się dobrze rozwijać warto zawczasu zadbać o dochowanie wszystkich, obowiązujących nas norm i procedur.

Znak CE a Amazon, czyli jak oznakowanie CE ma się do sprzedawania produktów naszej firmy za pośrednictwem Amazon?

Amazon to jedna z największych stron internetowych, za pośrednictwem których można sprzedawać produkty produkowane przez naszą firmę, praktycznie na całym świecie. Wyobrażacie sobie, jak wspaniale byłoby, gdyby nasz mały rodzinny wyrób zaistniał na światowym rynku? Kto wie może nawet udałoby się mu zyskać popularność? Jednakże dla wielu polskich producentów rozpoczęcie sprzedaży na tej platformie wciąż wydaje się być zbyt skomplikowane. Jeśli, do tego dochodzi jeszcze konieczności spełniania jakichś zawiłych norm i przepisów prawnych zupełnie się w tym gubimy i tracimy chęci do rozszerzania naszego biznesu. Jak się okazuje, zupełnie niepotrzebnie…

Jeśli chcemy rozpocząć sprzedaż naszych produktów na Amazon, a boimy się o spełnianie przez nas różnych norm, w tym między innymi w kwestii oznakowania CE powinniśmy skorzystać w tym celu z pomocy sprawdzonych specjalistów. Jedną z takich firm jest AmzTeam, jak się okazuje jako jedyna tego rodzaju firma oferuje ona usługę pełnej obsługi sprzedażowej Twojej firmy, którą prowadzi aż na pięciu rynkach Amazon w Europie oraz USA. Pracownicy przejmują całkowitą odpowiedzialność za to, aby Twój produkt zyskał popularność na światowych rynkach, a jego sprzedaż przynosiła Ci coraz większe zyski. Jeśli, chcesz aby Twoja firma budowała swoją markę na światowym poziomie, wykorzystując jak najskuteczniejsze formy promocji powinieneś zgłosić się właśnie do ekspertów z AmzTeam. Oferujemy Ci między innymi następujące usługi:

 • kompleksowa pomoc w zakładaniu konta na Amazon;
 • implementację;
 • integrację Twojego sklepu;
 • tworzenie marki;
 • tuning, sprzedawanego przez Ciebie produktu;
 • logistykę i ochronę sprzedawcy;
 • pomoc prawną i księgową;
 • pomoc w projektowaniu opakowań do sprzedawanych przez Ciebie produktów (w trosce o umieszczenie na nich wszystkich niezbędnych oznaczeń – w zależności od kraju zbytu – w tym znaku CE);
 • customer service.

AMZTeam oferuje usługi dodatkowe dla skutecznej sprzedaży na Amazon

Zatem AmzTeam to doskonałe rozwiązanie, jeśli chciałbyś zawalczyć o powodzenie sprzedaży Twojego produktu na największych światowych rynkach, ale sam wciąż boisz się to zrobić. Swoje marzenia trzeba zdobywać i codziennie walczyć o nowe, a nie odkładać je na później. Zatem, nie zwlekaj już dłużej i zawalcz o siebie, swoją markę i swój produkt. Daj się odkryć światu, a my jedynie pomożemy Ci się w tym wszystkim odnaleźć. Damy Ci podwaliny do prowadzenia skutecznego biznesu i rozprzestrzenienia go na cały świat. Jeżeli o tym właśnie marzysz, zapraszamy do kontaktu!

Pracownicy AmzTeam.pro czekają, aby Ci pomóc i otworzyć przed Tobą cały świat. To naprawdę łatwiejsze, niż się wydaje. Zadbaj o jakość i design, oferowanego przez Ciebie produktu, a my zajmiemy się za Ciebie całą resztą. Obserwuj, jak na Twoim koncie rosną zyski. To wszystko jest dostępne, praktycznie na wyciągnięcie Twojej ręki. Wystarczy, że jak najszybciej zaczniesz działać. Chyba nie musimy Cię już dłużej przekonywać? Amazon i AmzTeam to klucz do sukcesu Twojego przedsiębiorstwa! Sięgnij po niego już dziś razem z załogą AmzTeam.pro i obserwuj, jak rosną Twoje notowania w świecie biznesu.