Skip to content

Amazon Opportunity Explorer

Sprzedaż na Amazon dzięki AMZteam

Spis treści

W czasach, gdy sprzedaż za pośrednictwem internetu zaczyna sukcesywnie zyskiwać na popularności, witryna Amazon przyciąga coraz to większą liczbę zainteresowanych przedsiębiorców. Z tego też względu, wielu właścicieli firm, zastanawia się, w jaki sposób mogą zachęcić potencjalnych klientów do zapoznania się z ich ofertą. W niniejszym artykule zapoznamy się z innowacyjnym narzędziem, jakim jest Product Opportunity Explorer.

Amazon Opportunity Explorer – charakterystyka narzędzia

W ostatnim czasie, grupa The Amazon wprowadziła nowe narzędzie, umożliwiające zwiększenie grona stałych klientów, a co za tym idzie podwyższenia zysków firmy w stosunkowo krótkim czasie. Product Oppournity Explorer odgrywa kluczową rolę w procesie dostosowania swojej oferty do bieżących potrzeb klientów na dany okres czasu.

Sprzedaż na Amazon dzięki AMZteam

Jak sprawdzić, czy mam dostęp do Amazon Opportunity Explorer?

Narzędzie Amazon Opportunity Explorer może okazać się niezwykle praktyczne, zarówno jeśli chodzi o dopiero rozwijające się przedsiębiorstwa, jak i te średnie czy duże. Jeśli chcesz sprawdzić, czy Ty również posiadasz do niego dostęp, możesz to zrobić za pośrednictwem Amazon Seller Central. Alternatywnym rozwiązaniem jest skontaktowanie się ze wsparciem sprzedawcy, umieszczając w swojej wiadomości zapytanie o termin uzyskania dostępu.

Nisze produktowe

Amazon Oppournity Explorer opiera się głównie na tym, co znajduje się w tak zwanych niszach, czyli z angielskiego „within the niche„. Metoda na polega na tym, iż internauci, szukając danych haseł w przestrzeni internetowej, prezentują swoje potrzeby dotyczące wymagań zakupowych. Dla przykładu, w jednym miesiącu dane produkty będą cieszyć się wysoką popularnością wśród potencjalnych klientów, natomiast w następnym – ich popularność drastycznie spada i są one wypierane przez inne towary czy usługi.

Łączenie nisz produktowych przez Amazon

Jeśli chodzi o nisze produktowe, narzędzie The Amazon Opportunity zaczyna pracę od łączenia wszelkich haseł w specjalne klastry. Sporządzane są one zarówno pod względem produktów i usług konkretnie wyszukiwanych przez klientów, jak i tych wyłącznie oglądanych. Warto również zaznaczyć, iż niektóre z haseł miga znajdować się w kilku, a nawet kilkunastu oddzielnych niszach.

Wyszukwianie produktów

The Product Oppournity oferuje możliwość wyszukiwania konkretnych towarów, produktów, usług czy też ofert. W celu znalezienia interesujących Cię elementów, wystarczy, że wpiszesz odpowiednie hasło w wyszukiwarkę, a następnie klikniesz ikonkę lupy. Co więcej, istnieje także możliwość ograniczenia wyników wyszukiwania – jest to szczególnie praktyczna opcja dla przedsiębiorców, których firma oferuje ograniczony zakres produktów, tak zwana regulacja „the search volume”. W menu znajduje się opcja „find opportunnities by categories” – przy pomocy tego narzędzia, możesz dostosować wszelkie aspekty pojawiających się wyników do własnych oczekiwań.

ceny na amazon? - Jak skutecznie sprzedawać

Filtrowanie i ocena wyników

Kolejną funkcja, oferowaną przez The Product Opportunity jest Filter Results. Istnieją dwa podstawowe rodzaje filtrów, do których możemy zaliczyć filtrowanie według liczby wyszukiwań (the Total number lub the number), a także filtrowanie według rozmiaru niszy (search terms lub the search volume).

Filtrowanie według liczby wyszukiwań

Jesl chcesz filtrować wyniki według liczby wyszukiwań w przeciągu konkretnego czasu, możesz to zrobić właśnie za pośrednictwem tego narzędzia. Do wyboru masz zakres dziewięćdziesięciu dni, a nawet całego roku. Uwaga! Należy zaznaczyć, iż parametry te związane są nieodłącznie z niszami produktowymi, ustalanymi przez The Amazon Product Opportunity. Wyniki odnoszą się bowiem do konkretnej niszy, a nie do całości generowanej sprzedaży.

Filtrowanie według rozmiaru niszy

Proces filtrowania może przebiegać także w zależności od rozmiaru danej niszy. W rubryce The Search Terms, musisz wybrać opcję Total Number Of Products. Ów filtr obejmuje tę część produktów i towarów, które zostały zidentyfikowane jako element konkretnej niszy. Produkty te, w przeciągu ostatnich miesięcy, powinny zebrać w sumie ponad osiemdziesięciu procent kliknięć na najczęściej wyszukiwane frazy kluczowe.

W jaki sposób należy wpisywać słowa kluczowe w narzędziu Amazon Oppournity Explorer?

Niektóre ze słów posiadają już swoją własną, ściśle określoną niszę. Wówczas, hasło to pojawi się na liście wpisywania słów kluczowych jako pierwsze. Otwierając odpowiednie okienko, możesz zauważyć między innymi takie kolumny, jak Customer Need w postaci nazwy niszy Amazon, Top Search Terms, czyli tzry najbardziej popularne wśród internautów, a co za tym idzie najczęściej wyszukiwane frazy wyszukiwania, a także Search Volume, stanowiąca liczbę wyszukiwań.

Dodatkowe parametry

Wśród dodatkowych parametrów możemy wyróżnić także Search Volume Growth, określający wzrost czy też spadek liczby wyszukiwań danej niszy lub produktu na przestrzeni ubiegłego roku oraz kwartału. Istnieje również parametr o nazwie Units Sold, przy pomocy którego możemy odczytać liczbę sprzedanych jednostek z danej niszy. Nr. of Top Clicked Products natomiast, prezentuje całkowitą liczbę ogólnie dostępnych produktów w danej niszy, wybranej przez Amazon, które dzielą między sobą osiemdziesiąt procent wszystkich kliknięć na te frazy. Jeśli chodzi o Average Price, czyli średnią cenę, są to uśrednione koszta konkretnych produktów w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Obrót ze sprzedaży na Amazon z 1 mln euro do 7 mln w rok!

Eksploracja kart na Amazon

Po kliknięciu odpowiedniej niszy, Twoim oczom okażą się trzy karty, z którymi możesz się zapoznać we własnym zakresie. W pierwszej zakładce znajdziesz rubrykę o nazwie Products, która, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy produktów, znajdujących się w danej niszy. Głównym parametrem, znajdującym się w tej kategorii jest Clink Count, obrazujący liczbę kliknięć użytkowników w obrębie wyszukiwanego hasła. Warto zaznaczyć, że przez Amazon identyfikowane są one jako jedynie część danej niszy, natomiast w praktyce, są to wszystkie wykonane ruchy.

W zakładce o nazwie Search Terms natomiast, będziesz miał okazję znaleźć od dziesięciu do dwudziestu słów, które zgodnie z Amazon stanowią główne hasła dla określonej niszy. Słowa te posortowane są zgodnie z ich liczbą oraz wartością, od największej do najmniejszej liczby wyszukiwań. Owa liczba dotyczy ostatnich dziewięćdziesięciu dni, tak jak miało się to w poprzednich przypadkach.

Ostatnim ze współczynników jest kolumna Search Conversion Rate, czyli w przetłumaczeniu na język polski – współczynnik konwersji wyszukiwania. Jej wartość określa liczbę zakupów dowolnego produktu w danej niszy. Należy jednak zaznaczyć, iż definiowana jest ona jedynie wówczas, gdy klient nie tylko wpisał dane hasło w wyszukiwarce, ale także w niego kliknął. Do jej podstawowych funkcji należy przede wszystkim fakt, iż korzystając z tej kategorii, możemy dowiedzieć się, które hasła generują największy poziom ruchu, a które – najmniej. Przydatna rada – zwracaj szczególną uwagę na te słowa i frazy, które posiadają bardzo niską konwersję na daną sprzedaż.